tosainulove.pl

tosainulove.pl

Chruscik

Chruscik Chruściki to zwierzęta, a właściwie owady z  rzędu owadów wodnych o przeobrażeniu zupełnym. Są stosunkowo niewielkich rozmiarów, od 2 mm do 4-5 cm. Największe znane read...

Read More

Turystyka osob niepelnosprawnych

Turystyka osob niepelnosprawnych Uprawianie turystyki przez ludzi niepełnosprawnych może stać się czynnikiem przeciwdziałającym hipokinezji, czyli niedoborowi ruchu wpływającemu destruktywnie read...

Read More

Turystyka piesza

Turystyka piesza Turystyka piesza, zarówno nizinna jak i górska, cieszy się dużą popularnością. Jest najlepszym sposobem poznawania przyrody, krajobrazów, zabytków, kultury ludowej read...

Read More

Wspinaczka skalkowa

Wspinaczka skalkowa Jura Krakowsko-Częstochowska, na terenie której znajduje się Ojcowski Park Narodowy, to mekka dla uprawiających wspinaczkę skałkową. Znajduje się tutaj wiele ścianek read...

Read More

Legwan morski

Legwan morski Legwan morski jest gatunkiem gada z rodziny legwanów. Jest jedyną jaszczurką żywiącą się w morzu. Zwierzęta te na lądzie ospałe, towarzysko spędzają czas na wygrzewaniu read...

Read More

Zolwie sloniowe

Zolwie sloniowe Żółw słoniowy jest to gatunek jednego z największych żółwi na świecie. Podobny rozmiarem do żółwi olbrzymich z wysp Oceanu Indyjskiego. Jego pancerz grzbietowy read...

Read More

Turystyka biznesowa

Turystyka biznesowa Rozwój międzynarodowych podróży biznesowych jest rezultatem postępującego procesu globalizacji gospodarki światowej, z czym wiąże się narastająca potrzeba bezpośrednich read...

Read More

Szlaki turystyczne Jury

Szlaki turystyczne Jury Ojcowski Park Narodowy jest prawdziwym rajem dla miłośników wędrówek zarówno pieszych jak i rowerowych. W ciągu dwóch, trzech wycieczek można dosyć dokładnie read...

Read More

Wegry

Wegry Węgry są krajem nizinnym. Aż 2/3 obszaru leży poniżej 200 m n.p.m. w Kotlinie Pannońskiej, która stanowi rozległe obniżenie pomiędzy Karpatami, Alpami i Górami Dynarskimi. Wschodnią read...

Read More