tosainulove.pl

tosainulove.pl

Czy parki narodowe maja jakies funkcje?

Czy parki narodowe maja jakies funkcje? Znaczenie edukacyjnej funkcji parków narodowych nabrało znaczenia z chwilą, gdy społeczeństwo uświadomiło sobie, jak wielką rolę w edukacji ekologicznej read...

Read More

Jak dzielimy parki?

Jak dzielimy parki? W Polsce funkcjonowanie parków narodowych reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia parku narodowego read...

Read More

„Kaplica na wodzie”

„Kaplica Na Wodzie” Kaplica pod wezwaniem św. Józefa Robotnika powstała w 1901 roku w wyniku przebudowy starszego pawilonu łazienek zdrojowych, z lat osiemdziesiątych XIX w. Jest read...

Read More

Zamek w Ojcowie

Zamek w Ojcowie Ruiny Zamku w Ojcowie – zamek królewski wzniesiono w połowie XIV w. z fundacji Kazimierza Wielkiego. O nazwę toczą się spory. Według jednych nadał ją Kazimierz Wielki read...

Read More

Rogozab australijski

Rogozab australijski Rogoząb australijski – nazwany jest inaczej również jako barramunda, rogoząb, barramund. Jest to najprościej mówiąc najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej read...

Read More

Chronmy przyrode

Chronmy przyrode Ochrona środowiska przyrodniczego oznacza najprościej mówiąc ochronę wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka i zachowanie read...

Read More

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe Parki narodowe i krajobrazowe są najciekawszymi pod względem przyrodniczym i najpiękniejszymi krajobrazowo obszarami w Polsce. Zrozumiałe jest więc zainteresowanie turystyczne read...

Read More

Parki narodowe

Parki narodowe Parki narodowe obejmujące znikomą część kraju powinny służyć turystyce w formie ograniczonej, opartej ponadto o edukację ekologiczną. Współcześnie bowiem rozwój turystyki read...

Read More

Cz+éowiek a przyroda

Człowiek a przyroda Człowiek od początku istnienia świata wykorzystuje przyrodę do własnych celów i potrzeb. Nie zakłócał jej równowagi do momentu, gdy robił to z zimna lub głodu. Jednakże read...

Read More

Grota Lokietka i Jaskinia Ciemna

Grota Łokietka i Jaskinia Ciemna Grota Łokietka, ze względu na krążącą o niej legendę, jest jedną z najbardziej znanych jaskiń polskich. Ukrywał się w niej ponoć przyszły król read...

Read More