tosainulove.pl

tosainulove.pl

Walory antropogeniczne

Walory antropogeniczne Do działu walorów antropogenicznych, zwanych też kulturowymi, zaliczono obiekty materialne oraz elementy ściśle powiązane z życiem, pracą oraz działalnością read...

Read More

Bulgaria

Bulgaria Bułgarię, o powierzchni 110,9 tys. km2, zamieszkuje 7,5 min osób (2010 r.). W miastach żyje 71%, z których największymi są: Sofia (1,2 min mieszkańców) read...

Read More

Endemit

Endemit Jest to gatunek bardzo rzadko spotykany, unikatowy dla danego miejsca albo regionu, występujący na ograniczonym obszarze, nigdzie indziej niewystępujący naturalnie. Gatunki endemiczne read...

Read More

Moldawia

Moldawia Mołdawię charakteryzuje łagodna rzeźba terenu, z przewagą pofalowanych równin, urozmaiconych jedynie głęboko wciętymi dolinami rzecznymi. Większość terytorium państwa , pomiędzy read...

Read More

Zamek w Pieskowej Skale

Zamek w Pieskowej Skale Na lewo od wejścia usytuowano stylową kawiarnię „Zamkowa”, z której tarasu rozciąga się malowniczy widok na Dolinę Prądnika i zamek. Następnie z read...

Read More

Hatteria

Hatteria Hatteria inaczej zwana  tuatara, łupkoząb. Jest to najprościej mówiąc rodzaj gada z rodziny hatteriowatych występującego endemicznie na Nowej Zelandii. Mimo iż wyglądem read...

Read More

Co to jest dodo?

A co to jest dodo, często nazwane dron dodo? Gatunek dużego, wymarłego ptaka nielotnego z rodziny gołębiowatych to właśnie dodo. Śmieszną ma nazwę tej unikatowy gatunek. Był read...

Read More

Ekologia

Ekologia Człowiek jest nierozerwalną częścią przyrody, a więc troska o jej przetrwanie leży w jego najgłębszym interesie. Nie zawsze o tym pamiętano lub starano się nie zauważać read...

Read More

Ojcowski Narodowy Park

Ojcowski Narodowy Park Idea tworzenia parków narodowych narodziła się z zachwytu człowieka pięknem przyrody nienaruszonej ludzką działalnością. Współcześnie, w ramach obszarowej read...

Read More

Co to takiego szczur polinezyjski?

Co to takiego szczur polinezyjski? Szczur polinezyjski inaczej zwany jest szczurem pacyficznym. Jest to gatunek gryzonia z rodziny myszowatych. Jest trzecim pod względem zasięgu występowania read...

Read More