tosainulove.pl

tosainulove.pl

Fauna i flora Ojcowskiego Parku Narodowego

Fauna i flora Ojcowskiego Parku Narodowego

Fauna i flora Ojcowskiego Parku Narodowego

Ojcowski Park Narodowy to wyspa roślinności w rejonie zajętym przede wszystkim przez rolnictwo. Tak flora jak i szata roślinna Ojcowskiego Parku Narodowego cechują się ogromnym zróżnicowaniem oraz bogactwem, szczególnie w porównaniu z niewielką powierzchnią Parku. Bogactwo flory jest wynikiem zróżnicowania warunków siedliskowych obszaru Parku, będącego efektem jego rzeźby oraz niejednolitych warunków termicznych i wilgotnościowych. Szatę roślinną okolic Ojcowa tworzą także liczne gatunki reliktowe, tzn. przeżytki z minionych epok. Na bogatą florę Ojcowskiego Parku Narodowego składają się przede wszystkim gatunki środkowoeuropejskie (najliczniej występujące), północnoeuropejskie i azjatyckie.

Są nimi głównie pospolite składniki flory Doliny Prądnika, które tworzą runo lasów liściastych lub wchodzą w skład typowych zbiorowisk leśnych (buk, dąb szypułkowy, grab). Ocenia kurs prawa jazdy gdańsk się, że z blisko 35 tysięcy gatunków zwierząt występujących w Polsce aż 11 tysięcy zamieszkuje teren Ojcowskiego Parku Narodowego. Prawdziwym ewenementem parku jest występowanie w niewielkiej odległości od siebie skrajnie różnych zwierząt.

Są wśród nich gatunki zarówno typowe dla wysokich gór Europy, jak i zwierzęta ciepłolubne, znane znad Morza Śródziemnego czy stepów. Te pierwsze spotyka się w zimnych wąwozach i na stokach o wystawie północnej. Drugie zaś zamieszkują ciepłe, nasłonecznione zbocza.

Artykuł napisany przez: