tosainulove.pl

tosainulove.pl

Turystyka biznesowa

Turystyka biznesowa

Turystyka biznesowa

Rozwój międzynarodowych podróży biznesowych jest rezultatem postępującego procesu globalizacji gospodarki światowej, z czym wiąże się narastająca potrzeba bezpośrednich kontaktów między współpracującymi podmiotami. Turystyka biznesowa, określana także terminem „podróże służbowe”, nie mieści się w klasycznej definicji turystyki odnoszącej się do wyjazdów w czasie wolnym. Podróże służbowe wykonywane w ramach czasu poświęconego pracy niezupełnie spełniają także wymóg dobrowolności wyjazdu.

Turystyka biznesowa

Jednakże ze względu na liczbę międzynarodowych podróży odbywanych w celu załatwiania spraw zawodowych oraz ich powiązanie z bazą turystyczną Światowa Organizacja Turystyki zdecydowała się włączyć podróże służbowe w zakres turystyki, a osoby uczestniczące w takich wyjazdach określać jako turystów. Pod pojęciem turystyki biznesowej można rozumieć ogół podróży wykonywanych w celach zawodowych, w trakcie których osoby wyjeżdżające korzystają z podstawowych usług turystycznych, a w czasie wolnym zaspokajają potrzeby wypoczynku, poznania, rozrywki itp.

, korzystając z infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej. Mogą to być podróże konieczne do prowadzenia własnego biznesu lub mające pomóc zatrudnionemu wykonywać swoje zadania bardziej efektywnie, ale mogą to być również wyjazdy w formie nagrody dla pracownika od pracodawcy za dobrze wykonane zadania.

Artykuł napisany przez: