tosainulove.pl

tosainulove.pl

Turystyka osob niepelnosprawnych

Turystyka osob niepelnosprawnych

Turystyka osob niepelnosprawnych

Uprawianie turystyki przez ludzi niepełnosprawnych może stać się czynnikiem przeciwdziałającym hipokinezji, czyli niedoborowi ruchu wpływającemu destruktywnie na zdrowie i samopoczucie każdego człowieka.metromeble.pl Dzięki turystyce chociaż w części można kompensować występujące braki, usuwać przykre uczucia mniejszej wartości. Pozwala ona ponadto utrzymywać kontakty społeczne oraz integrować ludzi niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Turystykę ludzi niepełnosprawnych należy zatem traktować nie tylko jako rozrywkę i relaks, ale również jako środek terapeutyczno-wychowawczy, który łagodzi skutki kalectwa, umożliwia wypróbowanie swoich sił w różnych, często trudnych warunkach. Ponadto terapia przez uprawianie turystyki polega również na tym, że sprzyja podjęciu aktywności ruchowej, niezbędnej, w przypadku osób niepełnosprawnych do utrzymania zdrowia, sprawności oraz wydolności fizycznej, zabezpieczającej przed chorobami cywilizacyjnymi.

Usprawnianie fizyczne osób niepełnosprawnych poprzez sport, gimnastykę, rekreacje i turystykę prowadzi do szybszej regeneracji sił, większej sprawności psychofizycznej i wzrostu wydajności pracy.

Artykuł napisany przez: pomiar wentylacji