tosainulove.pl

tosainulove.pl

Wegry

Wegry

Wegry

Węgry są krajem nizinnym. Aż 2/3 obszaru leży poniżej 200 m n.p.m. w Kotlinie Pannońskiej, która stanowi rozległe obniżenie pomiędzy Karpatami, Alpami i Górami Dynarskimi. Wschodnią część kraju zajmuje rozległa Wielka Nizina Węgierska z prawie płaską, bezleśną powierzchnią, urozmaiconą wydmami śródlądowymi.http://xmlogos.com/o-xmlogos Na wschodzie rozciąga się Mała Nizina Węgierska, rozcięta licznymi dopływami Dunaju. Węgry leżą w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego o wyraźnych wpływach kontynentalnych.

Na zachodzie zaznaczają się wpływy oceaniczne. Budapeszt jest jednym z najbogatszych w zabytki miast Europy Środkowej. Szczególnie zwraca uwagę położenie miasta na obu brzegach Dunaju. Na prawym, wysokim brzegu Dunaju leży Buda – starsza część miasta. Tutaj znajduje się m.in. Góra Gellerta, Janoshegy oraz Góra Zamkowa. Węgry dysponują znacznymi zasobami wód mineralnych i termalnych, które występują na obszarze całego kraju. Do tej pory zinwentaryzowano blisko 1300 źródeł cieplicowych o różnej temperaturze oraz blisko 400 źródeł wód mineralnych i innych o charakterze leczniczym.

Zasoby te wykorzystują liczne uzdrowiska i kąpieliska termalne. Infrastruktura kąpieliskowa, zarówno o znaczeniu terapeutycznym, jak i rekreacyjnym, znajduje się w 385 miejscowościach.

Artykuł napisany przez: kto wykona wycenę służebności przesyłu