tosainulove.pl

tosainulove.pl

Wspinaczka skalkowa

Wspinaczka skalkowa

Wspinaczka skalkowa

Jura Krakowsko-Częstochowska, na terenie której znajduje się Ojcowski Park Narodowy, to mekka dla uprawiających wspinaczkę skałkową. Znajduje się tutaj wiele ścianek o różnym stopniu trudności, które co roku przyciągają setki miłośników tego sportu. Można tu spotkać zarówno osiągalne dla osób początkujących drogi wspinaczkowe ale także i te zaliczone do najtrudniejszych w Polsce. Skalni wpinacze pojawili się w skałkach Jury już na początku ubiegłego stulecia.

Skalne ściany przestały być obszarem wyłącznie tylko treningowym dla gór wysokich i przekształciły się w osobny, samoistnym cel działalności sportowej. Zainicjowano eksplorację terenu wchodząc na iglice skalne. Niezwykle interesujące były walki o wejście na Maczugę http://dolcar.auto.pl/en/ Herkulesa w Pieskowej Skale czy Iglicę w Dolinie Będkowskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie Parku w gminie Jerzmanowice przygodę ze wspinaczką skałkową można rozpocząć przy Jaskini Nietoperzowej, gdzie oprócz wspinaczki czeka na turystów wiele innych atrakcji związanych ze wspinaniem , m.in. mosty linowe oraz zjazdy na linie tyrolką.

Rekreacja wspinaczkowa połączona jest zazwyczaj ze zwiedzaniem najciekawszych zakątków Ojcowskiego Parku Narodowego.

Artykuł napisany przez: