tosainulove.pl

tosainulove.pl

Grota Lokietka i Jaskinia Ciemna

Grota Lokietka i Jaskinia Ciemna

Grota Łokietka i Jaskinia Ciemna

Grota Łokietka, ze względu na krążącą o niej legendę, jest jedną z najbardziej znanych jaskiń polskich. Ukrywał się w niej ponoć przyszły król Polski Władysław Łokietek, który uciekał przed pościgiem króla czeskiego Wacława II. Łokietek miał przebywać w niej około sześciu tygodni, a życie uratował mu pająk, który zgodnie z legendą, zasłonił otwór pajęczyną, http://septica.pl czym zmylił pościg. Od końca XVIII w. jaskinia jest regularnie zwiedzana o czym świadczą liczne relacje pamiętnikarskie i opisy zamieszczone w literaturze XIX-wiecznej. Już wówczas zwiedzanie jaskini przyczyniło się do zniszczenia szaty naciekowej i zakopcenia ścian.

W drugiej połowie XIX w. po jaskini oprowadzali miejscowi przewodnicy. Zwyczaj ten utrzymuje się do dziś. Obecnie frekwencja zwiedzających wynosi ok. 120 tys. osób rocznie, z czego 80% to młodzież szkół podstawowych. Jaskinia Ciemna określana często najcenniejszym ze stanowisk archeologicznych w Polsce, jest fragmentem dawnego systemu podziemnych korytarzy i komór, o łącznej długości 230 m. Częściami składowymi jaskini są: dzisiejsza właściwa jaskinia, zamknięta żelazną kratą (150 m), tuż na prawo od niej Tunel, a za nim tzw. Ogrojec – rodzaj skalnego dziedzińca otoczonego z trzech stron skałami, który ku południu przechodzi w tunel zwany Oborzyskiem Wielkim. Od niego w lewo odbiega ciasny korytarzyk jaskini Leszczynowej.

Tak dziedziniec przed jaskinią jak i Ogrojec powstały są wynikiem zawalenia się stropu jaskini, być może jeszcze przed epoką lodowcową.

Artykuł napisany przez: