tosainulove.pl

tosainulove.pl

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe

Parki narodowe i krajobrazowe są najciekawszymi pod względem przyrodniczym i najpiękniejszymi krajobrazowo obszarami w Polsce. Zrozumiałe jest więc zainteresowanie turystyczne tymi terenami. Ponieważ podstawowym celem utworzenia tych parków jest ochrona całości przyrody znajdującej się w ich granicach, wydawałoby się, że najprostszym sposobem ochrony byłoby ich całkowite zamknięcie przed turystami. Jednakże piękno przyrody powinno być nie tylko chronione, lecz powinno tez cieszyć ludzi i dlatego udostępnienie parków narodowych do zwiedzania jest wymogiem ustawowym. Oprócz wyżej wymienionego celu parki narodowe tworzone są żeby odtworzyć zniszczone, lub zanikłe skarby przyrody, stwarzać miejsca, w których można przeprowadzać badania naukowe oraz uatrakcyjniać teren pod względem poznawczym i edukacyjnym. Są to obszary, na terenie których nie naruszony jest rozwój ewolucyjny przyrody, warunkujący ciągłość jej istnienia.

Zabezpieczają one również mnogość zasobów genowych znajdujących się w organizmach roślinnych i zwierzęcych.

Artykuł napisany przez: http://www.agrecoservice.pl