tosainulove.pl

tosainulove.pl

Walory turystyczne

Walory turystyczne

Walory turystyczne

Walory naturalne analizowanego obszaru mają niezwykle istotne znaczenie dla kreowania produktu turystycznego. Od nich w dużej mierze zależą rodzaje i formy turystyki, które mogą być rozwijane. Wielość i różnorodność występującego bogactwa przyrody stanowi niekiedy podstawową atrakcję dla odwiedzających region turystów.

Na analizę walorów turystycznych składają się wszystkie te elementy, które mogą stanowić atrakcję dla przebywających na jej terenie turystów, stanowiąc „magnes” i jeden z powodów przyjazdów. Walory turystyczne obszaru generalnie można podzielić http://www.serwis-pc.org.pl na walory naturalne oraz antropogeniczne, będące efektem działalności człowieka. To zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które wspólnie lub każde z osobna są przedmiotem zainteresowań turysty.

Jest to suma składników, stworzonych przez naturę, ukształtowanych przez historię i tworzonych przez współczesność.

Artykuł napisany przez: