tosainulove.pl

tosainulove.pl

Zamek w Ojcowie

Zamek w Ojcowie

Zamek w Ojcowie

Ruiny Zamku w Ojcowie – zamek królewski wzniesiono w połowie XIV w. z fundacji Kazimierza Wielkiego. O nazwę toczą się spory. Według jednych nadał ją Kazimierz Wielki ku czci swego ojca – Władysława Łokietka, który ukrywał się w tych okolicach („Ojciec u Skały”). Inni przypisują ją wojewodzie sandomierskiemu Ottonowi i jego imieniu – Otcie lub Ocic.spa mazowieckie Do końca osiemnastego stulecia w zamku urzędowali królewscy starostowie. W drugiej połowie XVII w. starostowie z rodu Korycińskich przebudowali częściowo zamek. W pierwszej połowie XIX w. popadł w ruinę, poddaną konserwacji na przełomie stuleci. Z dawnej warowni do dziś zachowało się niewiele: masywna, ośmioboczna wieża, wzniesiona z wielkich bloków kamiennych, zrekonstruowany częściowo budynek bramy w którym mieści się ekspozycja ukazująca dzieje zamku.

Zachowała się również studnia na dziedzińcu i resztki murów obronnych oraz filary mostu zwodzonego, który niegdyś prowadził wprost do bramy zamku. Umiejscowiony na wysokiej skale zamek, wzniesiony z miejscowego kamienia wapiennego, stanowi doskonały przykład wyżynnej warowni, wykorzystującej naturalne walory obronne miejsca.

Artykuł napisany przez: www.tkaninydarpol.pl/pl/c/Tkaniny-wg.-nazw/76