tosainulove.pl

tosainulove.pl

Bulgaria

Bulgaria

Bulgaria

Bułgarię, o powierzchni 110,9 tys. km2, zamieszkuje 7,5 min osób (2010 r.). W miastach żyje 71%, z których największymi są: Sofia (1,2 min mieszkańców), Płowdiw (349 tys.), Warna (327 tys.), Burgas (194 tys.) i Stara Zagora (144 domy-balik.pl – domy z bali tys.). Pod względem administracyjnym Bułgaria dzieli się na 28 obwodów. Status odrębnego obwodu ma stolica kraju – Sofia. W krajobrazie przeważają obszary wyżynne i górskie. Główny łańcuch górski Bułgarii stanowi Stara Płanina, zwana także Bałkanem. Góry te ciągną się równoleżnikowo od wybrzeża Morza Czarnego aż po granicę z Serbią, dzieląc się na trzy główne części: Bałkan Zachodni, Środkowy (Botew 2376 m n.p.m.) i Wschodni. W ich rzeźbie zaznaczają się erozyjne formy skalne, przełomowe doliny rzeczne (m.in. Witu, Osymu, Jan-try, Łomu, Ogosty) oraz zjawiska krasowe, w tym jaskinie (m.

in. Ledenika koło Wracy, Morawica, Gradeżnicka, Syjewa Dupka). Na południe od Starej Płaniny ciągnie się pas kotlin (Sofijska, Złaticka, Karłowska i Kazanłycka) oraz pasmo górskie Srednej góry (tzw. Antybałkan). Południową i południowo-zachodnią część Bułgarii zajmują góry zaliczane do systemu serbsko-macedońskiego oraz rodopskiego.

Artykuł napisany przez: