tosainulove.pl

tosainulove.pl

Ekologia

Ekologia

Ekologia

Ekologia

Człowiek jest nierozerwalną częścią przyrody, a więc troska o jej przetrwanie leży w jego najgłębszym interesie. Nie zawsze o tym pamiętano lub starano się nie zauważać konsekwencji naszych działań. Starajmy się tak żyć, aby następnym pokoleniom zostawić naszą planetę w jak najlepszym stanie. Kiedy człowiek zajmował się zbieractwem, a polował tylko wtedy gdy był głodny zmiany jakie czynił w otaczającym go środowisku były niewielkie. Przyroda była w stanie naprawić szkody, jakie wyrządził swoją działalnością.  iększe zmiany nadeszły w czasach, kiedy ludzie zaczęli prowadzić osiadły tryb życia i zaczęli karczować lasy pod pola uprawne.

  Ekologia jest to dziedzina nauk biologicznych, zajmująca się zbiorami organizmów; między organizmami tworzącymi zbiór oraz między nimi i środowiskiem abiotycznym zachodzi wiele oddziaływań; zbiory organizmów mają więc cechy systemu i stąd nazywa się je systemami ekologicznymi; życie na Ziemi występuje w postaci systemów ekologicznych, które Wejdź na naszą stronę mogą trwać nieskończenie długo, a tworzące je poszczególne organizmy są wymieniane w procesach rozrodu i śmiertelności. 

Artykuł napisany przez: