tosainulove.pl

tosainulove.pl

Moldawia

Moldawia

Mołdawię charakteryzuje łagodna rzeźba terenu, z przewagą pofalowanych równin, urozmaiconych jedynie głęboko wciętymi dolinami rzecznymi. Większość terytorium państwa wycena nieruchomości elbląg, pomiędzy dolinami Dniestru i Prutu, leży w obrębie Wyżyny Besarabskiej.http://www.telefonarium.pl/cennik-napraw-telefonow-lg-wroclaw Jej środkową część zajmują pasma zalesionych wzgórz, zwanych Kodrami, których szczyty sięgają ok. 400 m n.p.m. Mołdawia obejmuje większość terenów historycznej Besarabii, lecz pomimo interesującej przeszłości tych ziem, nie jest bogata w obiekty zabytkowe.

Stolica kraju – Kiszyniów zaczęła się rozwijać dopiero w XIX w. jako stolica rosyjskiej guberni. W czasie II wojny światowej miasto niemal w całości legio w gruzach, a powojenna odbudowa nadała mu socrealistyczny charakter. Podobnie jest w przypadku Tyraspolu, które przez europejskie biura podróży jest reklamowane jako „żywy skansen komunizmu”. Historyczny charakter mają natomiast położone nad Dniestrem miasta – Soroki i Bendery, w których zachowały się średniowieczne twierdze. Ruch turystyczny koncentruje się głównie w środkowej części państwa, a zwłaszcza w Kiszyniowie i okolicach. Wśród zagranicznych turystów Mołdawia jest znana przede wszystkim z produkcji win i turystyki winiarskiej. Największą popularnością cieszą się zakłady winiarskie położone w pobliżu stolicy, a zwłaszcza piwnice win w Cricovej i Mile§ti Mici.

Do miejsc odwiedzanych przez turystów należy też rezerwat Kodry i kompleks archeologiczno-krajobrazowy Orheiul Vechi.

Artykuł napisany przez: http://metryicentymetry.pl