tosainulove.pl

tosainulove.pl

Ojcowski Narodowy Park

Ojcowski Narodowy Park

Ojcowski Narodowy Park

Idea tworzenia parków narodowych narodziła się z zachwytu człowieka pięknem przyrody nienaruszonej ludzką działalnością. Współcześnie, w ramach obszarowej ochrony przyrody, w Polsce funkcjonują 23 parki narodowe. Są one w miarę równomiernie rozmieszczone na całym obszarze Polski, reprezentując wszystkie najważniejsze regiony fizycznogeograficzne kraju.http://janpolbis.pl/pl/aktowki Jednym takich parków jest Ojcowski Park Narodowy, będący przedmiotem analizy niniejszej pracy jest jednym z obszarów przyrodniczo cennych, który ze względu na swoje położenie w sąsiedztwie wielkich aglomeracji miejskich stanowi cel niepohamowanej presji urbanistycznej, a także staje się obszarem masowego wypoczynku weekendowego.

Mała powierzchnia Parku uniemożliwia ponadto rozproszenie ruchu turystycznego z jednej strony, z drugiej natomiast niemożliwe jest wydzielenie obszarów ochrony ścisłej pozbawionej ingerencji człowieka. Jest terenem o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych dających szereg możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu na wiele sposobów. W Parku preferowana jest turystyka piesza, rowerowa i konna, poza tym, to także dobre miejsce do uprawiania wspinaczek skałkowych.

Artykuł napisany przez: