tosainulove.pl

tosainulove.pl

Walory antropogeniczne

Walory antropogeniczne

Walory antropogeniczne

Do działu walorów antropogenicznych, zwanych też kulturowymi, zaliczono obiekty materialne oraz elementy ściśle powiązane z życiem, pracą oraz działalnością człowieka i wytworzone przez niego w procesie historycznego rozwoju, stanowiące przedmiot powszechnego zainteresowania turystów w skali ogólnokrajowej.katalog tkanin sukienkowych Są to następujące rodzaje walorów krajoznawczych: muzea i rezerwaty archeologiczne, muzea etnograficzne, skanseny i ośrodki twórczości ludowej, zabytki architektury i budownictwa, muzea sztuki i zbiory artystyczne, muzea biograficzne, muzea specjalistyczne i obiekty unikalne, obiekty historyczno-wojskowe, miejsca i muzea martyrologii, zabytki działalności gospodarczej i techniki, współczesne imprezy kulturalne, miejsca ruchu pielgrzymkowego.

Wśród walorów kardiolog Justyna Jachimowska antropogenicznych, z których zdecydowana większość należy do grupy określonej mianem dóbr kultury, wiodącą rolę mają zabytki architektury i budownictwa. Należą one do najpopularniejszych i najliczniejszych walorów krajoznawczych, a w przypadku dużego nagromadzenia cennych obiektów decydują o najwyższej atrakcyjności miejscowości w skali krajowej.

Artykuł napisany przez: http://kwiaciarnia-slonecznik.pl